فرمانده نيروي زميني ارتش يکي از تهديدات را گروه هاي تکفيري و داعش دانست و گفت: اينها تعدادي از عناصر خود را در قصر شيرين و نفت شهر جذب کردند و 2 نفر از تيمي که اخيرا توسط نيروهاي ما در غرب زدند، از همين ها بودند که هم آموزش ديده بودند و هم جليقه انتحاري داشتند. امير احمدرضا پوردستان فرمانده نيروي زميني ارتش طي سخناني در همايش «جنگ ترکيبي» که صبح امروز در دانشکده فرماندهي و ستاد ارتش برگزار شد، اظهار داشت: طبق روايات، بايد از دشمني که از در دوستي و صلح آمده پرهيز کرده احتياط کرد و به هيچ وجه نبايد در مورد آن خوش گمان بود. پوردستان تصريح کرد: وقتي دشمن ادعاي دوستي مي‌کند، بايد بيشتر از او واهمه داشت. وي ادامه داد: پيش از انقلاب اسلامي، ايران از مهمترين اقمار امريکا بود و هرگاه امريکا مي‌خواست به کشوري فشار بياورد، از طريق ايران جلوي صادرات نفت او از تنگه هرمز مي‌گرفت. فرمانده نيروي زميني ارتش تصريح کرد: نگراني اصلي امريکايي ها از انقلاب اسلامي حرفهاي تازه اي بود که با خود آورده بود مانند استقلال، آزادي و ولايت فقيه و مي‌دانستند اين ادبيات در مرزهاي ايران محصور نمي‌ماند. پوردستان تاکيد کرد: رفتار امريکا با ما رفتار مقابله اي نبود بلکه حرکتي براندازانه بود. وي ادامه داد: بعد از جنگ جهاني دوم، امريکايي ها براي مقابله با کشورها عمليات قاطع و سريع را در دستور کار قرار دادند که لازمه آن، جنگ ترکيبي است و در برابر انقلاب اسلامي هم همين کار را کردند و از طريق تهاجم نظامي و محاصره اقتصادي و منزوي سازي و... يک جنگ هيبريدي تمام عيار عليه ما داشتند. فرمانده نيروي زميني ارتش خاطرنشان کرد: امريکا تمام تلاش خود را کرد تا از شکل گيري قطب قدرت اسلام جلوگيري کند و داستان ساختگي 11 سپتامبر را به راه انداخت. پوردستان با بيان اينکه ما باي در حوزه جنگ ترکيبي، تهديد را تمام و کمال شناسايي کنيم، از لزوم حرکت به سمت ادبيات مشترک در جنگ ناهمطراز سخن گفت و اظهار داشت: پيش بيني امکانات و تجهيزات مناسب براي برخورد با تهديد بايد صورت گيرد چراکه ما عملا درگير جنگ ترکيبي هستيم و وظيفه داريم مناسب با اين تهديدات، توانمندي خود را نيز ارتقا دهيم. وي يکي از تهديدات را گروه هاي تکفيري و داعش دانست و گفت: اينها تعدادي از عناصر خود را در قصر شيرين و نفت شهر جذب کردند و 2 نفر از تيمي که اخيرا توسط نيروهاي ما در غرب زدند، از همين ها بودند که هم آموزش ديده بودند و هم جليقه انتحاري داشتند. فرمانده نزاجا با بيان اينکه هنوز ردپاي داعش در استان ديالي عراق ديده مي شود، افزود: داعش به افغانستان و نزديکي مرز پاکستان آمده و براي ضربه زدن به ما برنامه دارد. پوردستان تصريح کرد: دشمن ما را تحريم و در زمان رياست جمهوري اوباما حلقه هاي تحريم را تنگ‌تر کرد چراکه تحريم مي‌تواند کشور را تحت تاثير قرار دهد. وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه در موضوع برجام، برخي مسئولان داخلي و برخي خارجي‌ها تلاش کردند که مردم را اميدوار کنند، افزود: قصد دشمن اين بود که وقتي برجام امضا شد و آنها به تعهداتشان عمل نکردند و انتظارات مردم نيز برآورده نشد و اتفاقي نيفتاد، مردم ناراضي به کف خيابان بيايند. فرمانده نيروي زميني ارتش گفت: دشمن از اتفاقات سال ٨٨ تجربيات زيادي کسب کرده و بعد گفتند ما بايد ندا آقاسلطان هاي زيادي را هزينه مي کرديم که نکرديم چون خون، خون مي‌آورد. پوردستان همچنين به موضوع بيوتروريسم اشاره کرد و اظهار داشت: دشمن از از بحث بيوتروريسم و محصولات تراريخته در مقابله با انقلاب و مسلمانان استفاده مي‌کند و يکي از مهمترين اهداف آنها از محصولات تراريخته، کنترل جمعيت مسلمانان است و امروز شاهديم که با مصرف محصولاتي که مي‌آيد، سرطان و ناباروري بيداد مي‌کند. وي در پايان تاکيد کرد: مقابله با جنگهاي ترکيبي، عزم ملي را مي‌طلبد. 

منبع : سرزمین کهن |امير پوردستان: برخي عناصر داعش از قصرشيرين و نفت‌شهر جذب شدند
برچسب ها : پوردستان ,فرمانده ,ارتش ,زميني ,دشمن ,داعش ,فرمانده نيروي ,زميني ارتش ,نيروي زميني ,اظهار داشت ,بيان اينکه ,فرمانده نيروي زميني ,جليقه انتحاري د